Jak uzyskać akt zgonu i co należy o nim wiedzieć?

Jak uzyskać akt zgonu i co należy o nim wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudna sytuacja dla każdego. Niestety, wiąże się ona też z koniecznością załatwienia pewnych formalności. Jedną z nich stanowi zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto poznać odpowiedzi na kilka pytań z tym związanych. Jak uzyskać akt zgonu? Kto wystawia akt zgonu? Ile kosztuje odpis aktu zgonu? Co jest potrzebne do wydania aktu zgonu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Co to jest akt zgonu?

Akt zgonu jest oficjalnym, urzędowym dokumentem potwierdzającym zgon danej osoby. To część księgi stanu cywilnego, natomiast dokument otrzymywany przez osobę upoważnioną do dopełniania formalności to odpis skrócony aktu zgonu. Cena odpisu aktu zgonu zostanie omówiona w dalszej części. Jest on potrzebny do załatwienia wszystkich formalności związanych z pochówkiem oraz uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Kto wstawia akt zgonu? Gdzie odebrać akt zgonu? Niezbędne dokumenty są wystawiane przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy miejscu zgonu zmarłego. Akt jest sporządzany na podstawie karty zgonu, którą z kolei wystawia lekarz stwierdzający zgon.

Kto jest uprawniony do odbioru aktu zgonu?

Podstawowa odpowiedź na pytanie, kto jest uprawniony do odbioru aktu zgonu, brzmi – osoba upoważniona do organizowania pochówku. Za takie osoby można uznać małżonka zmarłego, jego dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodziców oraz dziadków. Czy możliwe jest wydanie aktu zgonu osobie obcej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanie aktu zgonu osobie obcej jest możliwe, jeśli wykaże ona interes prawny. Oznacza to np. przedstawienie, że odpis jest niezbędny do przeprowadzenia spadkowego postępowania po osobie zmarłej.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty zgonu?

Co jest potrzebne do wydania aktu zgonu? Planując odwiedzenie urzędu stanu cywilnego w celu zarejestrowania zgonu, należy wziąć ze sobą kartę zgonu od lekarza, dowód osobisty i paszport osoby zmarłej (ten drugi dokument jest konieczny tylko wtedy, gdy był ważny w dniu śmierci). Jakie dokumenty są potrzebne do wydania aktu zgonu, jeśli osoba zobowiązana do zgłoszenia korzysta z pomocy pełnomocnika? Niezbędny będzie wtedy odpis pełnomocnictwa i dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli jest ona wymagana.

Ile kosztuje odpis aktu zgonu?

Osoba zgłaszająca zgon uzyskuje jeden bezpłatny odpis. Cena odpisu aktu zgonu w przypadku wystąpienia potrzeby posiadania większej ilości egzemplarzy wynosi 22 zł, jeśli chodzi o odpis skrócony oraz 33 zł, jeśli mowa o odpisie zupełnym. Niekiedy osoby wnioskujące o otrzymanie odpisu mogą być zwolnione z opłaty skarbowej. Są to sytuacje, w których celem jest uzyskanie dowodu tożsamości, świadczenia socjalnego lub pomocy społecznej, przyznanie opieki, kurateli, adopcji, alimentów, a także sprawy dotyczące ZUS, zatrudnienia oraz wynagrodzeń.

Gdzie odebrać akt zgonu?

Poza dowiedzeniem się, jak uzyskać akt zgonu, należy też wiedzieć, gdzie go odebrać. Osoba wnioskująca o odpis ma prawo zadeklarować, czy odbierze dokument osobiście w urzędzie, w którym wniosek był składany, czy w tym właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli ktoś chce uzyskać akt z innego miasta, musi wysłać wniosek do USC, w którym została dokonana rejestracja aktu zgonu. Urząd przesyła wówczas odpis do urzędu w miejscowości zamieszkania osoby wnioskującej i powiadamia ją o tym. Jeśli wnioskujący przebywa za granicą, musi złożyć wniosek w polskim konsulacie bądź wysłać go do urzędu, w którym zarejestrowano zgon. Odpis zostanie przesłany do konsulatu.

Do czego potrzebny jest akt zgonu?

Wiadomo, że dokument ten jest bardzo ważny, lecz właściwie do czego potrzebny jest akt zgonu? Przede wszystkim stanowi on podstawę do zorganizowania ceremonii pogrzebowej. Co więcej, bez niego nie można rozliczyć zasiłku pogrzebowego w ZUS-ie, przeprowadzić spraw dotyczących spadku czy też ubiegać się o różnego rodzaju zasiłki oraz renty rodzinne. Akt zgonu jest również konieczny przy uzyskiwaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osobny np. w wypadku komunikacyjnym.

Jak uzyskać akt zgonu przez Internet?

Warto mieć na uwadze, że dokument rejestrujący śmierć może zostać odebrany nie tylko osobiście w USC. Da się też uzyskać akt zgonu przez Internet. Osoba chcąca skorzystać z tego rozwiązania musi posiadać profil zaufany. Potwierdza on tożsamość wnioskującego. Dzięki niemu możliwe jest wyeliminowanie sytuacji, w której ktoś będzie podszywał się pod daną osobę. Odpis można uzyskać w formie papierowej bądź elektronicznej. Jeśli kogoś interesuje wyłącznie postać elektroniczna, dokument zostanie dostarczony na skrzynkę na platformie ePUAP. Konieczne jest więc posiadanie konta. Odpis wielojęzyczny jest natomiast dostępny wyłącznie w formie papierowej. By uzyskać odpis online, należy wejść na stronę internetową obywatel.gov.pl i kliknąć w zakładkę „Zgon”, a potem wybrać usługę „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)”. Następny krok to kliknięcie w przycisk „Wyślij wniosek o uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego”. Na tym etapie trzeba wybrać sposób logowania, po czym przejść do wypełnienia wniosku i podpisania go. Ostatni krok to oczywiście wysłanie wniosku.

Utrata bliskiej osoby to trudny czas, który wymaga wsparcia i zrozumienia. Możemy pomóc Ci w ubieganiu się o zadośćuczynienie i odszkodowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie sprawy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać zadośćuczynienie po śmierci? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę