Co oznacza wyczerpanie sumy gwarancyjnej?

Co oznacza wyczerpanie sumy gwarancyjnej?

Czym tak właściwie jest suma gwarancyjna? Jest to kwota określana w umowie i stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. A co w przypadku, kiedy suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 100 tysięcy, a szkoda została wyceniona jest na 150 tysięcy? W takim przypadku 100 tyś zł pokrywa TU, natomiast pozostała kwota jest już niejako naszym zmartwieniem. Oczywiście musimy rozróżniać dwa podstawowe pojęcia - suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia. Na czym polegają te różnice? Jak wygląda suma gwarancyjna w AC, a jak w OC?

Suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia

Generalnie, te dwa określenia często stosowane są nawet zamiennie, co niestety jest błędem. Suma ubezpieczenia odnosi się do kwestii określanych indywidualnie. Przykładowo ubezpieczając dom, rzeczoznawca ocenia jego zabezpieczenia, wartość itp. i na podstawie takich różnych czynników określane są sumy ubezpieczenia, na jakie chcemy się ubezpieczyć. Wyższe sumy wiążą się z wyższą składką. Pojęcie sumy gwarancyjnej odnosi się do umów ubezpieczenia, które są wymagane przez prawo.

Co oznacza wyczerpanie sumy gwarancyjnej OC?

Dosłownie oznacza to przekroczenie limitu, który jest zabezpieczony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dawne sumy gwarancyjne OC samochodów były znacznie niższe niż obecnie. W praktyce oznacza to, że osobom, które dawniej rejestrowały samochód i kupowały ubezpieczenie, całkiem łatwo było przekroczyć sumę gwarancyjną. Dawniej sumą gwarancyjną było zaledwie 700 tysięcy złotych. Tyle wynosi OC sprawcy. Załóżmy, że zdarzył się wypadek i odszkodowanie dla poszkodowanej osoby wynosiło 750 tysięcy złotych. Z OC samochodu pokrywana jest kwota 700 tysięcy złotych, jednak fundusz gwarancyjny nie obejmuje już kwoty 50 tysięcy. To sprawca musi pokryć z własnej kieszeni.

Suma gwarancyjna OC 2020

Jak jednak obecnie przedstawiają się sumy gwarancyjne w przypadku ubezpieczenia OC samochodu? W przypadku szkód na osobie, jest to suma 5 210 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych. W przypadku zaś szkód w mieniu, suma ta wynosi 1 050 000 euro również w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na ilość poszkodowanych.

Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować, jeśli wykorzystane zostało ponad 80% sumy gwarancyjnej.

Odszkodowanie – jak to wszystko wygląda?

Polisa OC odnosi się do odpowiedzialności sprawcy. Z odszkodowania OC wypłacane jest odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w wypadku. W przypadku potrącenia pieszego z naszej winy, to właśnie nasza polisa OC pokrywa wszelakie koszty związane z leczeniem i odszkodowaniem poszkodowanego. Ubezpieczenie AC odnosi się bardziej do kwestii związanych z wypadkami, w których my byliśmy sprawcami, albo też szkoda powstała nieumyślnie.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę